Rima con: antropomorfo

Aggettivi

 • actinomorfo
 • allelomorfo
 • allomorfo
 • endomorfo
 • eteromorfo
 • idiomorfo
 • isomorfo
 • omomorfo
 • pleomorfo
 • pseudomorfo
 • tauromorfo
 • xeromorfo
 • zigomorfo
 • zoomorfo
 • amorfo
 • dimorfo
 • metamorfo
 • polimorfo