Rima con: bombardi

Sostantivi

 • bardi
 • anacardi
 • azzardi
 • baluardi
 • bigliardi
 • biliardi
 • camelopardi
 • cardi
 • dardi
 • dinamitardi
 • endocardi
 • epicardi
 • gattopardi
 • ghepardi
 • goliardi
 • lanzardi
 • lardi
 • leopardi
 • lollardi
 • mallardi
 • miliardi
 • miocardi
 • moscardi
 • nardi
 • pappalardi
 • pardi
 • pericardi
 • petardi
 • portastendardi
 • riguardi
 • risguardi
 • ritardi
 • sguardi
 • spigonardi
 • stendardi
 • traguardi
 • vecchiardi
 • vegliardi
 • abbordi
 • accordi
 • arpicordi
 • babordi
 • bagordi
 • bordi
 • clavicordi
 • disaccordi
 • entrobordi
 • eptacordi
 • esacordi
 • esordi
 • ettacordi
 • fiordi
 • ottacordi
 • parabordi
 • precordi
 • primordi
 • raccordi
 • ricordi
 • tetracordi
 • tordi
 • trasbordi
 • tribordi
 • tricordi

Verbi

 • alambardi
 • imbardi
 • bardi
 • ardi
 • attardi
 • azzardi
 • cardi
 • guardi
 • inchiavardi
 • lardi
 • riardi
 • riguardi
 • ritardi
 • salvaguardi
 • sbugiardi
 • scardi
 • schiavardi
 • sogguardi
 • tardi
 • traguardi
 • abbordi
 • accordi
 • assordi
 • bagordi
 • bordi
 • concordi
 • debordi
 • demordi
 • discordi
 • incordi
 • insordi
 • lordi
 • mordi
 • raccordi
 • ricordi
 • rimordi
 • sbordi
 • sciabordi
 • sconcordi
 • scordi
 • trasbordi

Aggettivi

 • lombardi
 • beffardi
 • codardi
 • gagliardi
 • infingardi
 • tardi
 • testardi
 • concordi
 • discordi
 • ingordi
 • lordi
 • misericordi

Avverbi

 • tardi

Dal vocabolario italiano: bombarda

tratto dalla voce BOMBARDA del Wikizionario
Sostantivo
bombarda f

Etimologia mancante Sostantivo
bombarda
(araldica) cannone

(araldica) Heraldikai Szótár, di Oszkár Bárczay - edito dalla Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1897 http://mek.niif.hu/06700/06701/pdf/heraldika2.pdf...

Leggi tutto >>