Rima con: ciripa

Sostantivi

 • ripa
 • pipa
 • stipa
 • tipa
 • crepa

Verbi

 • straripa
 • anticipa
 • compartecipa
 • costipa
 • dissipa
 • emancipa
 • impipa
 • partecipa
 • pipa
 • posticipa
 • stereotipa
 • stipa
 • appercepa
 • assiepa
 • crepa
 • discrepa
 • impepa
 • pepa

Aggettivi

 • stereotipa