Rima con: denim

Sostantivi

 • interim
 • trim
 • harem
 • honorem
 • lem
 • modem
 • rem
 • requiem
 • tandem
 • totem

Avverbi

 • ibidem
 • idem
 • item
 • valorem